Akademia Morska w Szczecinie
 
Szukanie zaawansowane
   
 
Home Rejestracja FAQ Użytkownicy Grupy Galerie  
 
 


Forum Akademia Morska w Szczecinie Strona Główna Pomoce dydaktyczne Pytania na uslugi portowe
Wyświetl posty z ostatnich:   
       
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Idź do strony Poprzedni  1, 2

Czw 16:19, 08 Mar 2007
Autor Wiadomość
Pati
V.I.P.
V.I.P.Dołączył: 15 Lut 2006
Posty: 422
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Jarosławiec

Temat postu:

nic nie jest pewne w tej szkole Razz a mam je od Przemka to sa bardziej chyba zagadnienia niz pytania na egzamin

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  
Czw 17:09, 08 Mar 2007
Autor Wiadomość
magmalinka
Bywalec forum
Bywalec forumDołączył: 13 Lut 2006
Posty: 56
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

to są po kolei wszystkie zagadnienia - tak jak Pati mówi, zgodnie z tym co było na wykładach, wydaje mi się

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Czw 17:32, 08 Mar 2007
Autor Wiadomość
tusia
V.I.P. Moderator
V.I.P. ModeratorDołączył: 01 Mar 2006
Posty: 847
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Świnoujście

Temat postu:

hehe Dzieki wielkie

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  

Wto 6:56, 27 Mar 2007
Autor Wiadomość
Arizonka
Administrator
AdministratorDołączył: 24 Lut 2006
Posty: 815
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

Temat postu:

1. Działalność spedycyjna a usługa spedycyjna.

Spedycją będzie każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przemieszczania ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia.
Spedycja, jak każda działalność gospodarcza, podlega wielu klasyfikacjom.
Na otwartym rynku transportowym, na którym panuje konkurencja doskonała, wyjściowym podziałem spedycji staje się klasyfikacja według dostępności do jej nabycia.

Wyróżnić tu można spedycję będącą usługą materialną oraz spedycję będącą świadczeniem nieodpłatnym.

Spedycja będąca usługą materialną, czyli przeznaczoną na sprzedaż, ma charakter działalności publicznej, do której dostęp, zgodnie z zasadami rynkowymi, musi być nieograniczony. Skorzystać z usługi spedycyjnej może każdy uczestnik rynku.

Spedycja jako świadczenie nieodpłatne jest elementem szerszego procesu gospodarczego, do którego dostęp ma wyłącznie jego bezpośredni wytwórca. Wywołuje on wówczas działanie spedycyjne, jednak zamyka się ono w ramach organizacji wykonującej pewien szerszy produkt finalny.

W praktyce gospodarczej spedycja taka ma nazwę spedycji własnej i jej cechą charakterystyczną jest brak ceny sprzedaży, a koszty z nią związane są wkalkulowane w ciężar kosztów innej produkcji finalnej.

Usługa spedycyjna, w dosłownym rozumienia tego słowa, powinna być jedynie pośredniczeniem w kontakcie firmy zlecającej transport z przedsiębiorstwem faktycznie go wykonującym. Wynagrodzenie dla firmy spedycyjnej to tylko prowizja za świadczoną usługę pośrednictwa. Jednak w praktyce gospodarczej firmy świadczące usługi spedycyjne zajmują się całością czynności koniecznych do, zgodnego z prawem, przetransportowania towaru z jednego miejsca do drugiego.

Firma zleca wykonanie transportu nie przedsiębiorstwu transportowemu bezpośrednio, lecz firmie spedycyjnej, oczekując, że wykonana usługa będzie kompleksowa i ograniczy zleceniodawcy liczbę spraw do załatwienia, związanych z wysyłką towaru. Pomimo że firma zleca wykonanie transportu przedsiębiorstwu spedycyjnemu, wie, że zleca do wykonania transport rzeczy i żąda wystawienia jednej faktury, która określi wysokość kosztu transportu, zawierającego w sobie wszystkie koszty dodatkowe związane z danym transportem, tj. np. przeładunków lub kosztów wypełnienia dokumentów celnych. Choć firma zleca tę usługę do wykonania przedsiębiorstwu spedycyjnemu, to dla niej została wykonana usługa transportowa, co prawda o szerszym znaczeniu i bardziej kompleksowa, ale efekt wykonanej usługi dla zamawiającego transport jest taki sam, bez względu na to, czy złożył zamówienie w firmie świadczącej usługi spedycyjne czy tylko usługi transportowe.

Do najbardziej typowych usług, jakie może świadczyć spedytor w wykonaniu umowy spedycji, możemy zaliczyć:
* poradnictwo spedycyjne, obejmujące m.in.: porady udzielane eksporterom, importerom i producentom ( np. w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu, drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu czyli: opakowanie, oznakowanie, ocechowanie, kompletowanie, formowanie jednostek ładunkowych itp.
* Zorganizowanie dostawy towaru do miejsca załadunku na główny środek transportu i w tym zakresie opracowanie i przesyłanie wysyłającemu towar instrukcji wysyłkowej,
* Zawieranie umów z przewoźnikami oraz innymi przedsiębiorstwami biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku ( z przeładowcami, składownikami, kontrolerami, rzeczoznawcami itp.) zalecając im wykonanie koniecznych usług,
* Sporządzanie lub/i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych kontraktem i przepisami krajów eksportera/importera oraz państw tranzytowych i ich dystrybucja zgodnie z życzeniami zleceniodawcy
* W odniesieniu do przesyłek drobnych i konsolidowanych
* Na życzenie zleceniodawcy- ubezpieczenie towarów
* Organizowanie odprawy celnej towaru i załatwienie spraw związanych z obligatoryjnie obowiązującymi czynnościami kontrolnymi (standaryzacja, kontrola weterynaryjna i fitosanitarna itp.)
* Monitorowanie czynności związanych z załadunkiem, przeładunkiem i przewozem towarów w eksporcie i awizowanie eksportera, względnie importera lub osób przez nich wskazanych o dokonanym załadunku na statek lub inny środek transportu, a w przypadku importu, awizowanie zleceniodawcy ( importera) o nadejściu przesyłki,
* W odniesieniu do ładunków specjalnych ( ciężkich, ponad gabarytowych lub niebezpiecznych) opracowanie koncepcji przewozu,
* Zabezpieczenie interesów zleceniodawcy (e./i.) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń i ubytku towaru, względnie innych ewentualnych strat (np. wynikających z opóźnień dostawy) poprzez sporządzenie lub spowodowanie sporządzenia odpowiedniej dokumentacji szkodowej
* Przy imporcie, kiedy gestia transportowa leży po stronie importera, utrzymanie kontaktu z dostawcą/eksporterem zagran. W celu ustalenia gotowości towaru do wysyłki i zorganizowanie jego odbioru i przewozu do miejsca wyznaczonego przez zleceniodawcę (imp.),
* Regulowanie należności z tytułu kosztów przewozu oraz innych usług świadczonych na rzecz ładunku, jeżeli koszty te obciążają zleceniodawcę,
* W wielu przyp. udział w realizacji bankowego inkasa dokumentowego. Spedytor może wykonywać jedną kilka lub cały kompleks czynności spedycyjnych związanych z przewozem danego towaru.

Decyduje o tym konkretna treść umowy spedycji. Usługi te może poprzedzać proces przewozu towaru, mogą być wykonywane w trakcie tego przewozu, w każdej jego fazie, jak również po nadejściu towaru do miejsca przeznaczenia.Zakres działalności spedycyjnej:

Przedsiębiorstwa korzystające z transportu na dużą skalę organizują w zasadzie własną służbę spedycyjną, inne przedsiębiorstwa zlecają czynność spedycyjne spedytorom. Działalność spedycyjna obejmuje wybór najdogodniejszego pod każdym względem środka transportu, nadanie ładunku, załatwienie formalności związanych z przewozem itp.


2. Dokumenty transp. w przewozach międzynarod.

KARNET TIR dokument celny, na podstawie którego dokonywane są międzynarodowe przewozy samochodowe bez konieczności dokonywania kontroli celnej na granicach poszczególnych państw; odprawa dokonywana jest tylko w kraju nadania i przeznaczenia; przewozy takie mogą się odbywać tylko pomiędzy państwami stronami konwencji TIR; w Polsce K. TIR wydawane są przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

ROUTING ORDER dokument wysyłany zagranicznemu eksporterowi (oryginał) w celu dokonania wysyłki towaru importowanego z gestią transportową kupującego; zawiera informacje dotyczące towaru, niezbędnej dokumentacji eksportera, oraz inne instrukcje dotyczące wysyłki.

SPECYFIKACJE TOWAROWE dokument wystawiany przez producenta; istnieją dwa rodzaje ST: 1. szczegółowa-sporządzana na każde opakowanie i podająca szczegółowe informacje dotyczące zawartości; 2. Zbiorcza - jest zestawieniem specyfikacji szczegółowych; oba rodzaje specyfikacji dostarczane są armatorowi, Urzędowi Celnemu, spedytorowi i odbiorcy zagranicznemu.

MIĘDZYNARODOWY SAMOCHODOWY LIST PRZEWOZOWY CMR stosowany jest w międzynarodowym transporcie samochodowym odbywającym się na podstawie konwencji CMR; sporządzany w trzech oryginałach dla :nadawcy, odbiorcy (towarzyszy przesyłce), przewoźnika; MSLP jest imienny i wyraźnie wskazuje odbiorcę przesyłki.

MIĘDZYNAROD. KOLEJOWY LIST PRZEWOZOWY CIM dowód zawarcia umowy o przewóz koleją na podstawie przepisów CIM (konwencja COTIF); składa się z:1-oryginału (przeznaczonego dla odbiorcy), 2-ceduły przewozowej (pozostaje na stacji jako dowód wykonania umowy), 3-poświadczenia odbioru (stanowi dokument rozliczeniowy między kolejami), 4-wtórnika listu przewozowego (przeznaczony dla nadawcy, stanowi dowód nadania przesyłki), 5-poświadczenie nadania (pozostaje na stacji nadania); Sporządzany jest w dwóch językach.

AWB - międzynarodowy lotniczy list przewozowy, 9 egz., 3 org.: (dla przewoźnika, odbiorcy, nadawcy)

ZLECENIE SPEDYCYJNE dokument, na podstawie którego spedytor podejmuje się zorganizowania transportu.

ZAŚWIADCZENIE SPEDYTORSKIE dokument wystawiany przez spedytora, w którym potwierdza on, że przyjął dany towar do wysyłki i zobowiązuje się do wysłania go pod wskazany adres lub wydania adresatowi.

KONOSAMENT jest dokumentem regulującym stosunek prawny między armatorem a prawnym posiadaczem konosamentu. Wystawia go przewoźnik, w praktyce spedytor, a przewoźnik jedynie składa podpis.
Dokument stwierdzający przyjęcie do przewozu przez przewoźnika opisanych w nim towarów i zobowiązujących go do wydania ich prawnemu posiadaczowi k. w porcie przeznaczenia.

KWIT STERNIKA (KS) dokument wystawiany przez przewoźnika (oficera ładunkowego statku) dla załadowcy (spedytora) na załadowane partie towaru; stanowi dowód załadunku. towaru na statek i przejęcia odpowiedzialności za towar przez przewoźnika.
KS- czysty, brudny.

3. Funkcje spedytora:

Spedytorem jest ten, kto zawodowo i na zlecenie, w imieniu własnym lub zleceniodawcy i na jego rachunek, podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. Gospodarcze skutki działania spedytora zawsze dotyczą zleceniodawcy.

Podstawowe funkcje z zakresu i rodzaju świadczonych usług spedycyjnych wynikają:

- funkcja transportowo-doradcza ( doradztwo transportowe),
- funkcja transportowo-dokumentacyjna ( sporządzanie, uzyskiwanie dok. wymaganych w transp., sprawdzanie dok. Itp.),
- funkcja transportowo- organizacyjna ( m.in. wybór śr. transp. I przewoźników, czasu, trasy i sposobu przesłania ładunków,
- funkcja transportowo- wykonawcza ( zachodzi, jeżeli spedytor sam dokonuje, np. przeładunku, magazynowania, liczenia, ważenia, konsolidacji, i dekonsolidacji towarów itp.),
- funkcja transportowo- bankowa ( np. w przyp. regulowania przez spedytora na rachunek zleceniodawcy różnego rodzaju należności związanych z przewozem),
- logistyczna, związana z kompleksową obsługą klientów.


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
      Do góry  
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Idź do strony Poprzedni  1, 2

 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


      Do góry  

Strona 2 z 2
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Skocz do:  
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Avalanche style by What Is Real © 2004
             
Regulamin